Volmetër / Ampermetër

Analog Voltmeter

ReferenceExplanationDimensions
PVD-600055VDC60x60mm
PVD-6001010VDC60x60mm
PVD-6002020VDC60x60mm
PVD-6003030VDC60x60mm
PVD-6005050VDC60x60mm
PVA-60250300VAC60x60mm
PVD-8001010VDC80x80mm
PVD-8002020VDC80x80mm
PVD-8003030VDC80x80mm
PVD-8005050VDC80x80mm
PVD-8006060VDC80x80mm
PVD-8008080VDC80x80mm
PVD-80100100VDC80x80mm
PVD-80150150VDC80x80mm
PVD-80200200VDC80x80mm
PVA-80250300VAC80x80mm

Analog Ammeter

ReferenceExplanationDimensions
PAD-600001 A 60x60mm
PAD-600011.5A60x60mm
PAD-600022.5A60x60mm
PAD-600055 A 60x60mm
PAD-6001010A60x60mm
PAD-6002020A60x60mm
PAD-6003030A60x60mm
PAD-6004040A60x60mm
PAD-6005050A60x60mm
PAD-800001 A 80x80mm
PAD-800011.5A80x80mm
PAD-800022.5A80x80mm
PAD-800055 A 80x80mm
PAD-8001010A80x80mm
PAD-8002020A80x80mm
PAD-8003030A80x80mm
PAD-8004040A80x80mm
PAD-8005050A80x80mm
PAD-8008080A80x80mm
PAD-80100100A80x80mm
PAD-80150150A80x80mm

Partnerët

Address

Rr. e Barrikadave, mbrapa maternitetit, Nr. 133, Tiranë, Shqipëri

Telephone

+355 4 222 4425 

+355 69 20 91 843 

E-mail

info@saldielectric.al

× Përshëndetje!