SMPS Multi Output

Two Output Power Supply (SMPS) 5-24VDC

ReferencePowerAmpere
MPS-5803030W4-1A
MPS-5805050W6-1A
MPS-58100100W10-2A
MPS-58120120W10-4A

Two Output Power Supply (SMPS) 12-24VDC

ReferencePowerAmpere
MPS-59030 30W 1-1A
MPS-5905050W2-1A
MPS-59100100W4-2A
MPS-59120120W25-4A

Three Output Power Supply (SMPS) 5-12-24VDC

ReferencePowerAmpere
MPS-6403030W2-1-0.5A
MPS-6405050W4-1-1A
MPS-64100100W6-2-2A
MPS-64120120W12-5-2A

Three Output Power Supply (SMPS) 5-12 – (- 12) VDC

ReferencePowerAmpere
MPS-6503030W3-1-0.5A
MPS-6505050W5-1-1A
MPS-65100100W10-2-2A
MPS-65120120W12-5-1A

Partnerët

Address

Rr. e Barrikadave, mbrapa maternitetit, Nr. 133, Tiranë, Shqipëri

Telephone

+355 4 222 4425 

+355 69 20 91 843 

E-mail

info@saldielectric.al

× Përshëndetje!