Slow Insurance

10x38mm gG Type Cylindrical Fuse

ReferenceExplanation
MBF-11001500V - 1A
MBF-11002500V - 2A
MBF-11004500V - 4A
MBF-11006500V - 6A
MBF-11008500V - 8A
MBF-11010500V - 10A
MBF-11012500V - 12A
MBF-11016500V - 16A
MBF-11020500V - 20A
MBF-11025500V - 25A
MBF-11032500V - 32A

14x51mm gG Type Cylindrical Fuse

ReferenceExplanation
MBF-12002500V - 2A
MBF-12004500V - 4A
MBF-12006500V - 6A
MBF-12008500V - 8A
MBF-12010 500V - 10A
MBF-12012500V - 12A
MBF-12016500V - 16A
MBF-12020500V - 20A
MBF-12025500V - 25A
MBF-12032500V - 32A
MBF-12040500V - 40A
MBF-12050500V - 50A

22x58mm gG Type Cylindrical Fuse

ReferenceExplanation
MBF-13016500V - 16A
MBF-13020500V - 20A
MBF-13025500V - 25A
MBF-13032500V - 32A
MBF-13040500V - 40A
MBF-13050 500V - 50A
MBF-13063500V - 63A
MBF-13080500V - 80A
MBF-13100500V - 100A

NH00 gG Type Blade Fuse

ReferenceExplanation
MBF-32006500V - 6A
MBF-32010500V - 10A
MBF-32016500V - 16A
MBF-32020500V - 20A
MBF-32025500V - 25A
MBF-32032 500V - 32A
MBF-32040 500V - 40A
MBF-32050500V - 50A
MBF-32063500V - 63A
MBF-32080500V - 80A
MBF-32100500V - 100A
MBF-32125500V - 125A
MBF-32160500V - 160A

NH1 gG Type Blade Fuse

Reference Explanation
MBF-35080500V - 80A
MBF-35100500V - 100A
MBF-35125 500V - 125A
MBF-35160500V - 160A
MBF-35200500V - 200A
MBF-35250500V - 250A

NH2 gG Type Blade Fuse

ReferenceExplanation
MBF-36125500V - 125A
MBF-36160500V - 160A
MBF-36200500V - 200A
MBF-36250 500V - 250A
MBF-36315500V - 315A
MBF-36400500V - 400A

NH3 gG Type Blade Fuse

ReferenceExplanation
MBF-37315500V - 315A
MBF-37400500V - 400A
MBF-37500500V - 500A
MBF-37630500V - 630A

Partnerët

Address

Rr. e Barrikadave, mbrapa maternitetit, Nr. 133, Tiranë, Shqipëri

Telephone

+355 4 222 4425 

+355 69 20 91 843 

E-mail

info@saldielectric.al

× Përshëndetje!