M18 Photocell – Plastic Body

Reflective, 2m Cable, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionVoltage
G18-3A10NANPNNO10-30VDC
G18-3A10NCNPNNO + NC 10-30VDC
G18-3A10PAPNPNO10-30VDC
G18-3A10PCPNPNO + NC 10-30VDC
G18-3A10LADC 2Wire NO10-30VDC
G18-3A10LBDC 2Wire NC10-30VDC
G18-2A10AAC 2Wire NO90-250VAC
G18-2A10BAC 2Wire NC90-250VAC

M18 Photocell, 10cm Reflex, M12 Connector, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionVoltage
G18-3A10NATNPNNO10-30VDC
G18-3A10NCT NPNNO + NC 10-30VDC
G18-3A10PATPNPNO10-30VDC
G18-3A10PCTPNPNO + NC 10-30VDC

M18 Photocell, 50cm Reflective, 2m Cable, Adjustable, Led

Reference ExitFunctionVoltage
G18-3A50NANPNNO10-30VDC
G18-3A50NCNPNNO + NC 10-30VDC
G18-3A50PAPNPNO10-30VDC
G18-3A50PCPNPNO + NC 10-30VDC
G18-3A50LADC 2Wire NO10-30VDC
G18-3A50LBDC 2Wire NC10-30VDC
G18-2A50AAC 2Wire NO90-250VAC
G18-2A50BAC 2Wire NC90-250VAC

M18 Photocell, 50cm Reflex, M12 Connector, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionVoltage
G18-3A50NATNPNNO10-30VDC
G18-3A50NCTNPNNO + NC 10-30VDC
G18-3A50PATPNPNO10-30VDC
G18-3A50PCTPNPNO + NC 10-30VDC

M18 Photocell, 4m Reflector, 2m Cable, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionVoltage
G18-3B4NANPNNO10-30VDC
G18-3B4NCNPNNO + NC 10-30VDC
G18-3B4PAPNPNO10-30VDC
G18-3B4PCPNPNO + NC 10-30VDC
G18-3B4LADC 2Wire NO10-30VDC
G18-3B4LBDC 2Wire NC10-30VDC
G18-2B4AAC 2Wire NO90-250VAC
G18-2B4BAC 2Wire NC90-250VAC

M18 Photocell, 4m Reflector, M12 Connector, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionVoltage
G18-3B4NAT NPN NO10-30VDC
G18-3B4NCTNPN NO + NC 10-30VDC
G18-3B4PATPNPNO10-30VDC
G18-3B4PCTPNPNO + NC 10-30VDC

M18 Photocell, 12m Opposite, 2m Cable, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionVoltage
G18-3C12NA NPNNO10-30VDC
G18-3C12NCNPNNO + NC 10-30VDC
G18-3C12PAPNPNO10-30VDC
G18-3C12PCPNPNO + NC 10-30VDC
G18-3C12LADC 2Wire NO10-30VDC
G18-3C12LBDC 2Wire NC10-30VDC
G18-2C12AAC 2Wire NO90-250VAC
G18-2C12BAC 2Wire NC90-250VAC

M18 Photocell, 12m Opposed, M12 Connector, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionVoltage
G18-3C12NATNPNNO10-30VDC
G18-3C12NCTNPNNO + NC 10-30VDC
G18-3C12PAT PNPNO10-30VDC
G18-3C12PCTPNPNO + NC 10-30VDC

Partnerët

Address

Rr. e Barrikadave, mbrapa maternitetit, Nr. 133, Tiranë, Shqipëri

Telephone

+355 4 222 4425 

+355 69 20 91 843 

E-mail

info@saldielectric.al

× Përshëndetje!