M18 Photocell – Metal Body

M18 Photocell, 10cm Reflex, 10-30VDC, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionConnection
GM18-3A10NC NPNNO + NC KBL 2m
GM18-3A10PCPNPNO + NC KBL 2m
GM18-3A10NCT NPNNO + NC Knk M12
GM18-3A10PCT PNPNO + NC Knk M12
GM18-3A10LADC 2Wire NOKBL 2m

M18 Photocell, 50cm Reflex, 10-30VDC, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionConnection
GM18-3A50NC NPNNO + NC KBL 2m
GM18-3A50PCPNPNO + NC KBL 2m
GM18-3A50NCT NPNNO + NC Knk M12
GM18-3A50PCT PNPNO + NC Knk M12
GM18-3A50LADC 2Wire NOKBL 2m

M18 Photocell, 100cm Reflex, 10-30VDC, Adjustable, Led

ReferenceExit FunctionConnection
GM18-3A100NCNPNNO + NC KBL 2m
GM18-3A100PC PNPNO + NC KBL 2m
GM18-3A100NCTNPNNO + NC Knk M12
GM18-3A100PCTPNPNO + NC Knk M12
GM18-3A100LADC 2Wire NOKBL 2m

M18 Photocell, 4m Reflector, 10-30VDC, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionConnection
GM18-3B4NC NPNNO + NC KBL 2m
GM18-3B4PCPNPNO + NC KBL 2m
GM18-3B4NCT NPNNO + NC Knk M12
GM18-3B4PCTPNPNO + NC Knk M12
GM18-3B4LADC 2Wire NOKBL 2m

M18 Photocell, 12m Opposite, 10-30VDC, Adjustable, Led

ReferenceExitFunctionConnection
GM18-3C12NC NPNNO + NC KBL 2m
GM18-3C12PC PNPNO + NC KBL 2m
GM18-3C12NCT NPNNO + NC Knk M12
GM18-3C12PCT PNPNO + NC Knk M12
GM18-3C12LADC 2Wire NOKBL 2m

Partnerët

Address

Rr. e Barrikadave, mbrapa maternitetit, Nr. 133, Tiranë, Shqipëri

Telephone

+355 4 222 4425 

+355 69 20 91 843 

E-mail

info@saldielectric.al

× Përshëndetje!