Capacitive Sensor

M12 Capacitive Sensor, Protruding Head, Detection: 4mm, 2m Cable, Adjustable

ReferenceExitFunctionVoltage
CM12-3004NA NPNNO10-30VDC
CM12-3004PA PNPNO10-30VDC

M18 Capacitive Sensor, Flat Head, Detection: 5mm, 2m Wired, Adjustable

ReferenceExit FunctionVoltage
CM18-3005NC NPNNO + NC 10-30VDC
CM18-3005PC PNPNO + NC 10-30VDC
CM18-2005AAC 2Wire NO90-250VAC
CM18-2005BAC 2Wire NC 90-250VAC

M18 Capacitive Sensor, Protruding Head, Detection: 8mm, 2m Cable, Adjustable

ReferenceExitFunctionVoltage
CM18-3008NC NPN NO + NC 10-30VDC
CM18-3008PC PNPNO + NC 10-30VDC
CM18-3008PAPNPNO10-30VDC
CM18-2008AAC 2Wire NO90-250VAC
CM18-2008BAC 2Wire NC90-250VAC

M30 Capacitive Sensor, Flat Head, Detection: 15mm, 2m Wire, Adjustable

ReferenceExitFunction Voltage
CM30-3015NC NPNNO + NC 10-30VDC
CM30-3015PCPNPNO + NC 10-30VDC
CM30-2015AAC 2Wire NO90-250VAC
CM30-2015BAC 2Wire NC90-250VAC

M30 Capacitive Sensor, Protruding Head, Detection: 20mm, 2m Cable, Adjustable

ReferenceExitFunctionVoltage
CM30-3020NC NPNNO + NC 10-30VDC
CM30-3020PC PNPNO + NC 10-30VDC
CM30-2020AAC 2Wire NO90-250VAC
CM30-2020BAC 2Wire NC90-250VAC

40x40x120mm Capacitive Sensor, Detection: 30mm, with Terminal, Adjustable

ReferenceExitFunction Voltage
CT37-3030NC NPNNO + NC 10-30VDC
CT37-3030PCPNPNO + NC 10-30VDC
CT37-2030AAC 2Wire NO90-250VAC
CT37-2030BAC 2Wire NC 90-250VAC

Partnerët

Address

Rr. e Barrikadave, mbrapa maternitetit, Nr. 133, Tiranë, Shqipëri

Telephone

+355 4 222 4425 

+355 69 20 91 843 

E-mail

info@saldielectric.al

× Përshëndetje!