50mm Light Column – Classic Type

Ø50mm Illuminated Column, Fixed Illuminated

ReferenceExplanationVoltage
MST-51051 Red220VAC
MST-51052Red-Green 220VAC
MST-51053Red-Green-Yellow 220VAC
MST-51054Red-Green-Yellow-Blue 220VAC
MST-51055Red-Green-Yellow-Blue-White 220VAC
MST-51071Red24VDC
MST-51072Red-Green 24VDC
MST-51073Red-Green-Yellow 24VDC
MST-51074Red-Green-Yellow-Blue 24VDC
MST-51075Red-Green-Yellow-Blue-White 24VDC

Ø50mm Illuminated Column, With Flashing

ReferenceExplanationVoltage
MST-52051Red220VAC
MST-52052Red-Green 220VAC
MST-52053Red-Green-Yellow 220VAC
MST-52054Red-Green-Yellow-Blue 220VAC
MST-52055Red-Green-Yellow-Blue-White 220VAC
MST-52071Red24VDC
MST-52072Red-Green 24VDC
MST-52073Red-Green-Yellow 24VDC
MST-52074Red-Green-Yellow-Blue 24VDC
MST-52075Red-Green-Yellow-Blue-White 24VDC

Ø50mm Light Column, Fixed Light Buzzer

ReferenceExplanationVoltage
MST-51151Red220VAC
MST-51152Red-Green 220VAC
MST-51153Red-Green-Yellow 220VAC
MST-51154Red-Green-Yellow-Blue 220VAC
MST-51155Red-Green-Yellow-Blue-White 220VAC
MST-51171Red24VDC
MST-51172Red-Green 24VDC
MST-51173Red-Green-Yellow 24VDC
MST-51174Red-Green-Yellow-Blue 24VDC
MST-51175Red-Green-Yellow-Blue-White 24VDC

Ø50mm Illuminated Column, Flashing Buzzer

ReferenceExplanationVoltage
MST-52151Red220VAC
MST-52152Red-Green 220VAC
MST-52153Red-Green-Yellow 220VAC
MST-52154Red-Green-Yellow-Blue 220VAC
MST-52155Red-Green-Yellow-Blue-White 220VAC
MST-52171Red24VDC
MST-52172Red-Green 24VDC
MST-52173Red-Green-Yellow 24VDC
MST-52174Red-Green-Yellow-Blue 24VDC
MST-52175Red-Green-Yellow-Blue-White 24VDC

Ø50mm Illuminated Column, Led Fixed Light Buzzer

ReferenceExplanationVoltage
MST-53151Red220VAC
MST-53152Red-Green 220VAC
MST-53153Red-Green-Yellow 220VAC
MST-53154Red-Green-Yellow-Blue 220VAC
MST-53155Red-Green-Yellow-Blue-White 220VAC
MST-53171Red24VDC
MST-53172Red-Green 24VDC
MST-53173Red-Green-Yellow 24VDC
MST-53174Red-Green-Yellow-Blue 24VDC
MST-53175Red-Green-Yellow-Blue-White 24VDC

Ø50mm Illuminated Column, Led Flashing and Buzzer

ReferenceExplanationVoltage
MST-54151Red220VAC
MST-54152Red-Green 220VAC
MST-54153Red-Green-Yellow 220VAC
MST-54154Red-Green-Yellow-Blue 220VAC
MST-54155Red-Green-Yellow-Blue-White 220VAC
MST-54171Red24VDC
MST-54172Red-Green 24VDC
MST-54173Red-Green-Yellow 24VDC
MST-54174Red-Green-Yellow-Blue 24VDC
MST-54175Red-Green-Yellow-Blue-White 24VDC

Partnerët

Address

Rr. e Barrikadave, mbrapa maternitetit, Nr. 133, Tiranë, Shqipëri

Telephone

+355 4 222 4425 

+355 69 20 91 843 

E-mail

info@saldielectric.al

× Përshëndetje!